Pijnklachten

Pijn is een natuurlijke reactie van ons lichaam op een ‘beschadiging'. Het is een symptoom, een teken dat ergens iets fout gaat of gegaan is.

Wat is pijn?

Als het lichaam ‘beschadigd' wordt, produceert het een 'pijnstof' die prostaglandine heet. Prostaglandine prikkelt de zenuwen die de pijnsignalen geleiden. Deze zenuwen sturen die signalen naar het ruggenmerg en van daar naar de hersenen. De hersenen vertalen deze signalen in de gewaarwording die we 'pijn' noemen.

Helaas is het niet zo dat altijd probleemloos gezegd kan worden waar de oorzaak van de pijn precies zit. Het is nog steeds en raadsel waarom pijn soms optreedt zonder aanwijsbare verwonding of beschadiging.
De signaalfunctie van pijn heeft als doel ons te waarschuwen. Doordat we de pijn voelen precies of ongeveer waar de beschadiging is opgetreden, kunnen we nagaan wat de oorzaak is en daar rekening mee houden. Bij een verstuikte enkel bijvoorbeeld wordt het herstel op deze manier bevorderd, omdat we het lichaamsdeel ontlasten.

Soorten pijn

Pijn wordt in 2 categorieën verdeeld:

  1. Acute pijn
    Acute pijn is de ‘gewone' pijn, die meestal niet lang aanhoudt. Acute pijn wordt veroorzaakt door weefselbeschadiging en wordt gekenmerkt door een relatief duidelijke relatie tussen de schadelijke prikkeling en de pijn. De diagnose is vaak relatief eenvoudig te stellen en de acute pijn is vaak goed te behandelen met vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals Aleve.
  2. Chronische pijn
    Dit gaat om pijnen die langer duren en die niet vanzelf overgaan. Veelal wordt pijn die langer duurt dan zes maanden als chronisch beschouwd. Chronische pijn is meestal niet helemaal weg te krijgen. Chronische pijn kan worden veroorzaakt door onvoldoende of verkeerd behandelde acute pijn. Bij chronische pijn dient u altijd een (huis)arts te raadplegen.

Op deze website is alleen informatie te vinden over acute pijnen en pijnbestrijding.